Якість природного газу залежить від джерел його надходження та фіксується відповідністю фізико-хімічним показникам газу (вимогам нормативних документів). В Україні фізико-хімічні показники природного газу, що постачається споживачам, мають відповідати чинному стандарту ГОСТ 5542-87 “Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия”. Стандарт встановлює мінімально допустиме значення нижчої теплоти згоряння природного газу на рівні 7600 ккал/м3 (31,8 МДж/м3). Допустимий діапазон вищого числа Воббе регламентується від 9840 ккал/м3 (41,2 МДж/м3) до 13020 ккал/м3 (54,5 МДж/м3) з допустимим максимальним відхиленням від номінального значення ±5%.

Проте, цим стандартом не нормується вміст метану, азоту, водню чи важких вуглеводнів у природному газі. Основні вимоги зазначеного стандарту щодо фізико-хімічних показників природного газу відповідають нормам країн Європейського Союзу.

Також Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493, встановлюються норми якості, фізико-хімічні показники та інші характеристики природного газу, що допускається до транспортування в газотранспортній системі.

Лабораторія Public Lab проводить аналіз якості газу та надає відповідні висновки.