Аналіз води передбачає визначення стандартних хімічних, мікробіологічних  показників, виявлення у воді  важких металів, нафтопродуктів, пестицидів, фенолів, сульфатів, поверхнево-активних речовин (ПАР), ціанідів. Лабораторія Public Lab проводить повний хімічний аналіз питної води з визначення якості води зі свердловини, колодязя, водопроводу, джерел.

Наші експерти дадуть рекомендації щодо поліпшення якості питної води, обрання фільтру для води або системи очищення, а також щодо захисту від забруднення плавальних басейнів та природних водойм.

Лабораторія Public Lab також проводить хімічний аналіз стічних вод підприємств, автозаправних станцій, автомийок і офісів. Обладнання лабораторії надає змогу перевірити побутові та виробничі стічні води, води зливової каналізації на відповідність вимогам “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення”.

Фахівці лабораторії допоможуть оцінити вплив підприємства на водойму, перевірити і поліпшити ефективність роботи очисних споруд.

Лабораторія Public Lab проводить аналіз проб стічних вод на:

  • отруйні речовини (феноли, сірководень та ін.);
  • важкі метали (свинець, хром, мідь, марганець та ін.);
  • нафтопродукти;
  • азот амонійний, фосфати, хлориди, сульфати, нітрати;
  • хімічне споживання кисню (ХСК);
  • поверхнево активні речовини (ПАР);
  • рН та інші показники.